Svadobné motto sa zvyčajne používa ako kľúčové slová na svadobných oznámeniach a sprevádza Vás celou svadbou.

Tu je niekoľko z tých najkrásnejších, verím že si určite vyberiete. 

Hľadali sme šťastie a našli sme seba.
J. Lennon

Poézia života je láska.
Svatopluk Čech

Kto miluje, má stale plné ruky práce.
Aischylos

Láskou  človeka k človeku sa otvára brána nebeská dokorán.
St. Ambrogio

Nemiluje ten, kto nemiluje vždy.
Aristotelés

Pre lásku nieje dôležité,
aby sa ľudia k sebe hodili,
ale aby spolu boli šťastní.
B. Bardot

Bež za šťastím a nečakaj a teš sa s ním…
G. de Borneil

Hnev sa neprekoná hnevom, ale skutočnou láskou.
Buddha

Milovať niekoho znamená zostárnuť s ním .
A. Camus

Nie v tom, že sme milovaní, ale v tom, že milujeme, je naše šťastie.
H. Casson

Čo je sladšie, než mať niekoho,
s kým máš odvahu hovoriť o všetkom tak,
ako sám so sebou?
Cicero

Láska uvádza všetko do pohybu.
Debussy

V okamžiku lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje.
P. Elouard

Milovať znamená dívať sa jedným smerom. 
A. de Saint-Exupéry

Zastav sa, okamžik, si nádherný …
J. W. Goethe

S láskou a so zmyslom pre humor má nádej každé manželstvo. 
S. Hailey

Kto by vo svete vynašiel hlas,
ktorý moci lásky ubráni?
Ona nepozná miesto, čas,
každého si ona podmaní.
K. H. Mácha

Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny a plný akord.
G. Mazzini

Milujem a chcem ťa stokrát viac.
V slzách, smiechu, v trápení aj šťastí,
deliť sa s tebou o všetko v každý čas,
aby, až raz na vlasy nám padne sneh,
mohli sme si povedať – život bol krásny.
W. Shakespeare

Láska nad všetkým víťazí. My jej podliehame.
snáď neskôr….
a predsa nebu vďaka,
že sme sa vôbec našli.
za každý okamžik.
J. Vrchlický

Poď život, ako ľahký vánok s nami,
ukáž nám cestu, krásu, osud svoj,
my cítime sa spolu šťastní,
ja chcem byť len tvoja,
ja chcem byť len tvoj.
Spoločná cesta životom,
to bola naša túžba,
dnes splnila sa konečne,
nech šťastná je a dlhá.
Láska nás zviedla, láska nás spojí,
v láske a vernosti budeme svoji.
Spoločnou cestou chceme ísť,
odpúšťať, veriť, radi sa mať. Len ten, kto vie celou svojou
bytosťou milovať každodennosť,
kto pozná krásu najvšednejších
malých činností, len ten vie
milovať a oceniť krásu.
E. Degas

Keď zaznie áno oboch nás
a varhanov  tichá melódia,
sľuby nám splynú v jeden hlas:
som Tvoj a Ty si moja navždy
na celý život, nie na čas.
Beriem si Ťa takého, aký si
a takú, aká si.
Beriem si Ťa s Tvojimi požiadavkami,
s Tvojimi chybami
a s celým Tvojim životným zákonom.
Si to, čo si. A tak Ťa milujem.
R. Rolland

a mnoho ďalších…