V tejto sekcií najdete nektoré so svadobných povier, ktoré sa v našej krajine tradujú, prípadne boli privezené zo zahraničia a udomácnili sa u nás.

 

 • Aby manželstvo vydržalo, musí neveta i ženích ochutnať svadobnú tortu. Prítomní svadobní hostia nesmú svadobnú tortu odmietnuť. Im i snúbencom by to prinieslo smolu.
 • Obaja snúbenci majú poďakovať pred obradom rodičom za vychovanie ich partnera a požiadať o požehnanie.  Ak ho dostanú, bude manželstvo šťastné.
 • Črepiny (nie sklenené) prinášajú šťastie. Okrem toho hlukom odháňajú zlých duchov. Ženích a nevesta musia črepiny pozametať spoločne, a to je symbolom toho, že budú v manželstve dohromady riešiť problémy.
 • Matka ani sestra nevesty by nemali mať šaty rovnakej farby ako nevesta.
 • Sestry by sa nemali vydávať v rovnaký deň. Prinesie im to smolu.
 • Svadobnú kytičku má nevesta vidieť až vo svadobný deň, a to, až jej ju prinesie ženích.
 • Jasný svadobný deň znamená radosť v spoločnom živote.
 • Keď sa v septembri oženíš či vydáš, bohatstvo zaručené máš....
 • Keď vo svadobný deň padá sneh, znamená to šťastie, radosť a bohatstvo.
 • Ak v deň svadby prší, prší novomanželom šťastie.
 • Ak svieti v deň obradu slnko, bude v manželstve slnečná pohoda.
 • Priženie sa počas svadobného obradu búrka, bude manželstvo zrejme bezdetné.
 • Kto od oltáru vykročí pravou nohou, bude vládnuť v domácnosti.
 • Zrkadlo ako svadobný dar – darca sa znenávidí.
 • Prebehne Vám cestou z obradu cez cestu mačička, budete mať šťastie.
 • Ak vykročí nevesta od oltára ľavou nohou,  bude pod papučou (totiež platí aj pre ženícha)
 • Vreckovky ako svadobný dar vyvolávajú slzy.
 • Nože a nožničky ako svadobný dar sú predzvesťou konca priateľstva.


NEVESTA

 • Podľa starých zvykov vyberá svadobnú kyticu pre nevestu ženích.
 • Nevesta by si rozhodne nemala šiť svadobné šaty sama. Manželstvo dlho nevydrží lebo si „zašíva“ cestu ku šťastiu.
 • Keď si nevesta ako šperky zoberie perly, znamená to nešťastie a slzy.
 • Šťastie neveste prináša, keď krajčírka v deň svadby dokončí posledný detail na šatách.
 • Nevesta má mať v svadobný deň všetko nové ako symbol nového začiatku, okrem jednej veci požičanej (od šťastného a veselého človeka), jednej starej (ako symbol zachovania rodinnej tradície) a jednej modrej (najčastejšie to býva modrý podväzok).
 • Pri svadobnej hostine by sa malo neveste posadiť dieťa do lona, aby bolo hojné potomstvo.
 • Ak si dá nevesta do črievičky mincu, prinesie to novomanželom bohatstvo. Ak chce, aby im láska vydržala, nech tam ešte pridá aj štvorlístok.
 • Ak nechce mať nevesta uplakané deti a núdzu v manželstve, tak nech nepečie svadobnú tortu, koláče ani nijak nepomáha pri pečení.
 • Svadobný závoj – je symbolom nepoškvrnenosti. Taktiež si ním nevesta zakrýva tvár a nos, ktorým zlý duchovia radi prenikajú do nevestinho tela.
 • Čepiec – večer pred svadobnou nocou družičky neveste dávajú dole z hlavy veniec a nasadzujú čepiec. Tá ho dvakrát zhodí na znamení ľútosti nad stratenou slobodou, ale na tretí krát si ho už ponechá.
 • Veniec je symbolom panenstva a slobody, čepiec zase počestnosti a dôstojnosti vydatej pani. Odtiaľ to porekadlo „dostať niekoho pod čepiec“.

ŽENÍCH
 

 •     Zvlieka a napnutý vystreluje podväzok medzi slobodných pánov. Kto ho chytí, bude na rade so ženením.

DRUŽIČKY

Pri svadbách v kostole doprevádzajú nevestu družičky, ktoré majú veľmi podobné šaty ako ona. Družičky podľa starých povier mali za úlohu touto podobnosťou odlákať od nevesty zlých duchov a upútať ich pozornosť na seba. Je teda mylné sa domnievať, že družičky sú len súčasťou nevestinej parády. V skutočnosti sú to veľmi statočné dievčatá s poslaním, ktoré by málokomu bolo príjemné. Družičkami môžu byť iba nevydaté dievčatá.

SVADOBNÉ ZVYKY V SVADOBNÝ DEŇ

VÄZEŇ

Po skončení svadobného obradu pred radnicou nasadia priatelia ženíchovi na nohu ťažkú väzenskú guľu a uzamknú ich visiacim zámkom. Neveste dajú rukavicu a pilku na železo alebo pilník, aby si ho mohla oslobodiť. Nevesta sa snaží zámok prerezať a pri tom je jej ponúkaná možnosť vykúpiť si kľúčik od zámku trebárs fľašou dobrého pitia.

POVOZ

Svadobčania čakajú zhromaždení asi 100 alebo 200 metrov od miesta, kde by sa mala uskutočniť svadobná hostina. Pripravia si povoz, staré nádoby, vankúš a perinu, chomút a väzenskú guľu. V dobe, ked prichádza auto so ženíchom a nevestou, prehradia im cestu a obaja musia vystúpiť.  Nepovolia im ďalšiu cestu, pokiaľ ženích nezaplatí mýtne. Ten spravidla má v kufri auta pre takýto prípad niekoľko fliaš tvrdého. Prítomní ale stále nariekajú, že je to málo a tak mu povolia ďalšiu jazdu iba s povozom. Na povoz dajú periny, usadia do nich nevestu a do lona jej naložia nádoby. Ženíchovi dajú na krk chomút (fyzicky zdatnejšiemu i väzenskú guľu na nohu) a za bujarého povzbudzovania ho donútia odniesť nevestu na povoze až na miesto, kde má byť hostina.

ÚNOS NEVESTY

V dobe, keď sa svadobná oslava schyľuje ku svojmu koncu, unesú nevestu jej priatelia. Ženích ju musí hľadať a ak ju nenájde, musí zaplatiť výkupné. Prax je ale taká, že ženích musí zaplatiť výkupné i v prípade, ak nevestu nájde. Táto akcia nesmie trvať dlho, aby ostatným svadobčanom dlhé čakanie na návrat ženícha a nevesty nepokazilo náladu.

VEŠTBA

V prestrojení za cigánku môže niektorý zo svadobčanov začať veštiť zo sklenenej gule, kariet alebo z ruky. Je dobré, aby to bol človek vtipný, znalý cigánskeho dialektu a je nutné, aby jeho predpovede boli pozitívne. Najlepšie sa táto zábava vydarí, keď je za cigánku prezlečená osoba, ktorá pozná dobre rôzne priania, pomery a charakterové vlastnosti toho, komu bude veštiť.  Za svoje veštby vtipným spôsobom vyberá od svadobčanov peniaze, ktoré potom odovzdá ženíchovi a neveste.

TALIANSKÁ  SNÚBENICA

Dievča, ktorá predstiera, že je v druhom stave, príde na svadobnú hostinu a urobí ženíchovi srdcervúcu scénu o tom, ako ju podviedol. Bude tvrdiť, že jej sľuboval sobáš a nakoniec ju nechal. Spoločne s ňou príde aj jej brat a bude trvať na tom, aby bolo očistené meno jeho sestry. Prítomní svadobčania nakoniec musia ženícha vykúpiť. Peniaze nakoniec skončia u ženícha a nevesty.

ČRIEVIČKA

Jeden, alebo dvaja prítomní svadobčania požiadajú nevestu, aby si vyzula svoju črievičku. Potom obchádzajú prítomných svadobnej hostiny a vtipnou formou žiadajú o príspevok na založenie nového bývania novomanželov, alebo zariadenie domácnosti.

PODVÄZOK

Jeden, alebo dvaja svadobčania sa zhostia role licitátorov a vyhlásia dražbu nevestinho podväzku. Snažia sa, aby cena za vydraženie byla čo najvyššia. Nevesta môže dražiteľov k vyšším výkonom pozbudzovať tým, že si podväzok občas ľahko poodhalí. Ďalšou významnou motiváciou je sľub, že držiteľ najvyššej ponuky si nakoniec môže podväzok osobne stiahnuť z nohy nevesty. Po skončení dražby sa získané peniaze odovzdajú neveste.

BÁBÄTKO

Dievča prezlečené za chudobnú otrhanú osobu vezme do náručia bábiku v zavinovačke a príde na svadobnú hostinu. Bude tvrdiť, že bábätko patrí ženíchovi, a že preňho nemá peniaze na jedlo a ošatenie. Vtipnou formou vyláka z prítomných svadobčanov drobné príspevky a nenápadne ich nastrká do zavinovačky. Pred odchodom sa rozhodne, že bábätko nechá ženíchovi, nech sa oňho postará sám a dá ho do náručia neveste.

TESTUJEME ŽENÍCHA

Najlepšie na prahu nevestinho domu sa pripraví porisko na štiepanie dreva, sekera a fľaša vína. Keď vezme do ruky sekeru, bude sa manžel starostlivo starať o rodinu. Pokiaľ ale ako prvé vezme do ruky fľašu vína, znamená to, že bude väčšinu času tráviť v krčme a svoju rodinu zanedbávať.

TESTUJEME NEVESTU

Na prahu ženíchovho domu sa pripraví metla a na zem sa nasype smetie. Pokiaľ nevesta vôjde a hneď zoberie do ruky metlu a smetie pozametá, bude dobrou hospodinkou. Pokiaľ smetie prekročí a pôjde ďalej, čaká ženícha pohroma.....

HÁDZANIE RYŽE

Po skončení svadobného obradu, keď novomanželia vychádzajú z kostola alebo z radnice, sú prítomnými svadobčanmi zasypávaní ryžou (v niektorých krajinách tiež hrozienkami, bonbónikmi alebo orieškami). Robí sa to preto, aby bolo novomanželom doprianých veľa potomkov.

SVADOBNÁ BRÁNA

Svadobčania vytvoria uličku, ktorou musia novomanželia prejsť. Pritom sa snažia im klásť čo najviac prekážok (nie však násilných). Musia napríklad podliezť alebo prekročiť nejakú prekážku, rozmotať stuhu či preniesť kameň a podobne. Symbolizuje to skutočnosť, že v manželstve budú musieť prekonať hromadu problémov a spoločne im to pôjde lepšie.

 SYPANIE KVETOV A OKVETOVÝCH LÍSTKOV

Pred svadbou v kostole sú na čele svadobného sprievodu malé dievčatá, ktoré okolo seba rozhadzujú kvety či okvetné lístky. Pôvodne ide o pohanský zvyk, kedy vône a krása kvetov mala k snúbencom prilákať bohyňu plodnosti.

KOLÁČIKY

Svadobné koláčiky (taktiež „pozývacie“ koláčiky) sa tradične pečú niekoľko týždňov pred svadbou. Rozdávajú sa príbuzným, priateľom a susedom a sú zároveň pozvaním na svadobnú hostinu, lebo sa väčšinou rozdávajú aj s pozvánkami.

Čím drobnejšie a ozdobnejšie koláčiky sú, tým sú pracnejšie a čím viacej rôznych náplní, tým lepšia je vizitka hospodynky, ktorá svadbu chystá. Náplň koláčikov tvorí väčšinou tvaroh, mak, lekvár ale aj marmeláda alebo orechy. V dnešnej dobe sa tieto koláčiky dajú kúpiť hotové v pekárni.

ROZBÍJANIE TANIEROV

Tanier sa rozbíja obvykle pred vstupom do reštaurácie, kde sa má konať svadobná hostina. Táto symbolika má dva významy. Ten prvý je v povere, že črepiny prinášajú šťastie a ten druhý vo vôli novomanželov vzájomne spolupracovať pri starostlivosti o domácnosť a rodinu. Ženích zametá črepiny a nevesta mu pritom drží lopatku. Črepiny musia byť pozametané do posledného kúsku, pokiaľ by jediný zostane na zemi, bude v rodine neporiadok. Jeden z črepín si novomanželia nechávajú pre šťastie.

SPOLOČNE PRI POLIEVKE

Novomanželia pri svadobnej hostine jedia polievku z jedného taniera. Symbolizuje sa tým spoločný „krajec“, z ktorého si v živote budú rozdávať rovnakým dielom. Jednou lyžicou sa striedavo kŕmia navzájom a sľubujú si tak, že i v dobách núdze alebo choroby si budú vzájomnou oporou.

PRENÁŠANIE NEVESTY CEZ PRAH

Ženích prenáša nevestu cez prah svojho domu v náručí a symbolizuje tak začiatok nového spoločného života. Traduje sa, že to robí preto, aby vyhnal „zlých duchov“, ktorí sa môžu skrývať pod nevestinou sukňou a nezavliekol si ich do domu, alebo že tým chráni nevestu pre „zlými duchmi“, ktorý sa môžu ukrývať pod prahom domu.

SVADOBNÁ ZÁBAVA


KRUHOVÝ TANEC (taktiež veniec)

Nevesta tancuje zo zatvorenými očami a prítomní muži okolo nej vytvoria ochranný kruh. Slobodné dievčatá, ktoré sú na svadbe prítomné, sa snažia získať kúsok nevestinho závoja a muži im v tom bránia.  Ak je ochranný kruh porušený, symbolizuje to stratu panenstva a rozlúčenie sa z nevinnosťou.

KRADNUTNÁ STOLIČKA

Doprostred tanečného parketu sa postaví toľko stoličiek, aby bolo o jednu menej, ako je tanečníkov. Na náhle prerušenie hudby si musia všetci rýchlo sadnúť a ten, na ktorého stolička nezostane, vypadáva z kola. Odoberie sa jedna stolička a všetko sa opakuje pokiaľ nezostane na parkete iba víťaz.

ČELO

Páry tancujú s predmetom vsunutým medzi čelá. Tradične to býval zemiak, ale môže to byť trebárs jablko, pomaranč alebo vlašský orech. Veľmi zaujímavý je takýto tanec so surovým vajíčkom. Komu predmet pri tanci vypadne, odchádza z hry. Nakoniec tancuje len víťazný pár. Rovnako ako s čelami sa dá tento tanec praktizovať aj s nosmi. Medzi nosy si páry môžu vložiť napríklad mincu.

VARECHOVÝ TANEC

Na parkete sa vytvorí kruh,  tak aby vedľa seba stáli striedavo vždy muž a žena. Keď začne hrať kapela, dá si jeden z mužov medzi nohy drevenú varechu a bez toho, aby použil ruky,  posunie ju partnerke vedľa seba. Tá uchopí varechu rovnakým spôsobom akým jej bola podaná a posúva ju ďalej. Takto to postupuje do doby, dokiaľ sa všetci nevystriedajú.

TÚLAVÝ KLOBÚK

Na parkete sa zíde niekoľko mužov. Keď začne hrať hudba, dá sa jednému z nich na hlavu klobúk. Ten sa ho musí rýchlo zbaviť a dá ho na hlavu iného. Ked hudba náhle prestane hrať, ten, ktorý má práve na hlave klobúk  vypadáva z kola. Tak to pokračuje pokiaľ na parkete nezostane iba víťaz.

GAZDINKA

Nevesta sa odvedie stranou a zaviažu sa jej oči. Medzi tým sa približne 5 mužov posadí v rade na stoličky a každý z nich si vezme do ruky nejakú vec z kuchyne, napríklad hrniec, sitko, varešku a podobne. Ako posledný  v rade sedí ženích a má v ruke ohriaty párok so stiahnutou šupkou. Nevesta sa privedie a ako správna gazdinka ma uhádnuť čo práve drží v ruke každý z nich.

TANEC S BALÓNIKMI

Skôr ako sa začne tancovať, dámy priviažu pánom ku kotníkom nafúknutý balónik. Šnúrka by nemala byť veľmi dlhá. Pri tanci potom dámy prepichujú podpätkom balóniky iných tanečných párov. Ktorému páru balónik praskne, musí opustiť parket. Medzi tým muzikanti pridávajú do rytmu. Vyhráva ten pár, ktorému nakoniec zostane balónik.

HÁDZANIE SVADOBNEJ KYTICE

Nevesta sa postaví chrbtom ku svadobčanom a cez svoje ľavé rameno hodí svadobnú kyticu za seba. Kyticu sa snažia  zachytiť slobodné dievčatá. Tá, ktorej sa to podarí, sa z prítomných dievčat vydá najskôr. Hodená svadobná kytica by nikdy nemala spadnúť na zem, aby bolo zaručené manželské šťastie. Preto je v konečnom dôsledku jedno, kto ju chytí, hlavne keď manželia budú šťastní....

TANEC ZO ZÁVOJOM

O polnoci zloží nevesta závoj a tancuje z očami previazanými šatkou. Dievčatá, ktoré sú ešte slobodné, tancujú okolo nej. Nevesta sa snaží jednu z nich chytiť a nasadiť jej svoj závoj. Tá, ktorá bude chytená, sa v krátkej dobe vydá.